Lavifood | CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD |TRAI CAY RAU CU TUOI

Lavifood | CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIFOOD |TRAI CAY RAU CU TUOI|TRAI CAY RAU CU TUOI

image
Xoài
http://lavifood.com/san-pham/trai-cay-rau-cu-tuoi/xoai-2
Thanh Long (Trắng và đỏ)
http://lavifood.com/san-pham/trai-cay-rau-cu-tuoi/thanh-long-trang-va-do
Mít
http://lavifood.com/san-pham/trai-cay-rau-cu-tuoi/mit
Chuối
http://lavifood.com/san-pham/trai-cay-rau-cu-tuoi/chuoi